MAGDALENA SPASOWICZ (1927). ŚWIADEK HISTORII

MAGDALENA SPASOWICZ (1927)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII