MARIA SOWA (1926). ŚWIADEK HISTORII

MARIA SOWA (1926)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (60)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
PIOTR PETZ Z ŻONĄ EMILIĄ I CÓRKĄ MARIĄ NA KRAKOWSKIM PRZEDMIEŚCIU W LUBLINIE