MARIA SOWA (1926). ŚWIADEK HISTORII

MARIA SOWA (1926)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
    IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (60)
    IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
    ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
    KAZIMIERZ DOLNY, WYCIECZKA SZKOLNA