MARIA SOWA (1926). ŚWIADEK HISTORII

MARIA SOWA (1926)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (60)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)