DANUTA SONTAG (1928). ŚWIADEK HISTORII

DANUTA SONTAG (1928)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH