MARIA SOBOCKA (1923). ŚWIADEK HISTORII

MARIA SOBOCKA (1923)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (5)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
BAZYLIKA OO. DOMINIKANÓW W LUBLINIE