CYPRIAN SKWAREK (1916). ŚWIADEK HISTORII

CYPRIAN SKWAREK (1916)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (6)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)