ZDZISŁAW SKARUCH (1928). ŚWIADEK HISTORII

ZDZISŁAW SKARUCH (1928)
ŚWIADEK HISTORII