JERZY SKARŻYŃSKI (1921-2018). ŚWIADEK HISTORII

JERZY SKARŻYŃSKI (1921-2018)
ŚWIADEK HISTORII