BOLESŁAW SITARZ (1927). ŚWIADEK HISTORII

BOLESŁAW SITARZ (1927)
ŚWIADEK HISTORII