STANISŁAW SIENKIEWICZ (1932). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW SIENKIEWICZ (1932)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH