HELENA SIELASZUK (1930). ŚWIADEK HISTORII

HELENA SIELASZUK (1930)
ŚWIADEK HISTORII