ZOFIA SIECZKO (1943). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA SIECZKO (1943)
ŚWIADEK HISTORII