HENRIKA SHVEFEL (1931). ŚWIADEK HISTORII

HENRIKA SHVEFEL (1931)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (2)