MIRA SHUVAL (1914). ŚWIADEK HISTORII

MIRA SHUVAL (1914)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH