KAROL SERKIS (1937). ŚWIADEK HISTORII

KAROL SERKIS (1937)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH