AMELIA SAWA (1925). ŚWIADEK HISTORII

AMELIA SAWA (1925)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (38)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)