ALICJA SAVIR (1926). ŚWIADEK HISTORII

ALICJA SAVIR (1926)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH