WANDA SADAWA (1928). ŚWIADEK HISTORII

WANDA SADAWA (1928)
ŚWIADEK HISTORII
HASŁA W LEKSYKONIE (2)