MIECZYSŁAW SACHADYN (1947). ŚWIADEK HISTORII

MIECZYSŁAW SACHADYN (1947)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (31)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (7)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
SCENA ZE SPEKTAKLU „PSALMY” SCENY 6