JAN SŁOBODA (1931). ŚWIADEK HISTORII

JAN SŁOBODA (1931)
ŚWIADEK HISTORII