ZBIGNIEW RZECKI (1937). ŚWIADEK HISTORII

ZBIGNIEW RZECKI (1937)
ŚWIADEK HISTORII