MARIA RYTEL (1931). ŚWIADEK HISTORII

MARIA RYTEL (1931)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
    IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (45)
    IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
    BIBLIOTEKA (1)