MARIA RYCKO (1920). ŚWIADEK HISTORII

MARIA RYCKO (1920)
ŚWIADEK HISTORII