STANISŁAW RUSIŃSKI (1924). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAW RUSIŃSKI (1924)
ŚWIADEK HISTORII