SHULAMIT ROTH (1935). ŚWIADEK HISTORII

SHULAMIT ROTH (1935)
ŚWIADEK HISTORII