WACŁAWA ROLA (1924). ŚWIADEK HISTORII

WACŁAWA ROLA (1924)
ŚWIADEK HISTORII
BIBLIOTEKA (1)