EWA RESZCZYŃSKA-MAĆKOWIAK (1930). ŚWIADEK HISTORII

EWA RESZCZYŃSKA-MAĆKOWIAK (1930)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (25)