BOGDAN PYRZ (1932). ŚWIADEK HISTORII

BOGDAN PYRZ (1932)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (2)