BOLESŁAW PYLAK (1921-2019). ŚWIADEK HISTORII

BOLESŁAW PYLAK (1921-2019)
ŚWIADEK HISTORII
Relacja dostępna jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN".
Kontakt
Zapoznaj się z zasadami udostępniania relacji mówionych
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (6)
HASŁA W LEKSYKONIE (4)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
MANIFESTACJA ZORGANIZOWANA 11 LISTOPADA Z OKAZJI 70 ROCZNICY ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI