ZOFIA PURTA (1938). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA PURTA (1938)
ŚWIADEK HISTORII