ELŻBIETA PUACZ (1934). ŚWIADEK HISTORII

ELŻBIETA PUACZ (1934)
ŚWIADEK HISTORII