ZYGMUNT PSZCZOŁA (1925). ŚWIADEK HISTORII

ZYGMUNT PSZCZOŁA (1925)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (10)