IRENA PRYLIŃSKA (1921). ŚWIADEK HISTORII

IRENA PRYLIŃSKA (1921)
ŚWIADEK HISTORII