KRYSTYNA POTRZYSZCZ (1933). ŚWIADEK HISTORII

KRYSTYNA POTRZYSZCZ (1933)
ŚWIADEK HISTORII