PAWEŁ POLICZKIEWICZ (1948). ŚWIADEK HISTORII

PAWEŁ POLICZKIEWICZ (1948)
ŚWIADEK HISTORII