ANNA PISARSKA (1929). ŚWIADEK HISTORII

ANNA PISARSKA (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH