STANISŁAWA PIETRYNKO (1928). ŚWIADEK HISTORII

STANISŁAWA PIETRYNKO (1928)
ŚWIADEK HISTORII