MARIA PIETRASZEWSKA (1929). ŚWIADEK HISTORII

MARIA PIETRASZEWSKA (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (1)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (2)
HASŁA W LEKSYKONIE (1)