MARIA PIETRASZEWSKA (1929). ŚWIADEK HISTORII

MARIA PIETRASZEWSKA (1929)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
    IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (33)
    IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (2)
    HASŁA W LEKSYKONIE (1)