TOMASZ PIETRASIEWICZ (1955). ŚWIADEK HISTORII

TOMASZ PIETRASIEWICZ (1955)
ŚWIADEK HISTORII
Relacja dostępna jest w Ośrodku "Brama Grodzka - Teatr NN".
Kontakt
Zapoznaj się z zasadami udostępniania relacji mówionych
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (4)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (178)
BIBLIOTEKA (255)
HASŁA W LEKSYKONIE (10+)
KALENDARIUM OŚRODKA (10+)
MATERIAŁY DODATKOWE ZWIĄZANE ZE ŚWIADKIEM HISTORII
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
AKTORZY GRUPY CHWILOWEJ