HENRYK PIELACH (1933). ŚWIADEK HISTORII

HENRYK PIELACH (1933)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
HASŁA W LEKSYKONIE (3)