TADEUSZ PETROWICZ (1924-2018). ŚWIADEK HISTORII

TADEUSZ PETROWICZ (1924-2018)
ŚWIADEK HISTORII