AGNIESZKA PAWLUCZUK (1973). ŚWIADEK HISTORII

AGNIESZKA PAWLUCZUK (1973)
ŚWIADEK HISTORII
FRAGMENTY RELACJI MÓWIONYCH
IKONOGRAFIA ARCHIWALNA (48)
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (1)
BIBLIOTEKA (1)
ZBIORY ŚWIADKA HISTORII
ZDJĘCIE ŚLUBNE MARII TKACZUK I WIKTORA TKACZUKA - REWERS FOTOGRAFII