JERZY PAWŁOWSKI (1941). ŚWIADEK HISTORII

JERZY PAWŁOWSKI (1941)
ŚWIADEK HISTORII