EDWARD PASIECZNY (1922). ŚWIADEK HISTORII

EDWARD PASIECZNY (1922)
ŚWIADEK HISTORII