ZOFIA PAPROCKA (1931). ŚWIADEK HISTORII

ZOFIA PAPROCKA (1931)
ŚWIADEK HISTORII
IKONOGRAFIA WSPÓŁCZESNA (4)