JERZY PADEREWSKI (1931). ŚWIADEK HISTORII

JERZY PADEREWSKI (1931)
ŚWIADEK HISTORII