HENRYK PACEK (1945). ŚWIADEK HISTORII

HENRYK PACEK (1945)
ŚWIADEK HISTORII
HASŁA W LEKSYKONIE (6)