P. J. Z.. ŚWIADEK HISTORII

Należy wprowadzić przynajmniej jedno słowo kluczowe (niewykluczające) składające się z minimum 3 znaku(-ów).
P. J. Z.
ŚWIADEK HISTORII